Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch 
 
 

Kolofon

 

Boilerworks A/S

Papegøjevej 7

DK-6270 Tønder 

Tlf:       +45 73 64 48 50

Fax:     +45 73 64 48 51

E-mail:

 

Managing Director:  Jan Enemark

General Manager:    Laust Knudsen 

 

CVR Nr. 35226788

  

 

Informationerne på denne webside er omhyggeligt kontrolleret.
Desuagtet garanterer Boilerworks A/S ikke for rigtigheden og fuldstændigheden af informationerne, såvel som opdateringen af disse informationer.
Dette gælder også for direkte og indirekte henvisninger og links på denne side. 
Boilerworks A/S kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af internetsider som vises i forbindelse med brugen af sådanne links. 
Boilerworks A/S forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre eller foretage tilføjelser til allerede fremførte informationer. 
Boilerworks A/S hæfter på ingen måde for direkte eller indirekte skader, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, der måtte opstå som følge af informationerne på denne web-side eller de dertil knyttede henvisninger og links.