Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch 
 
 

Industrielle Varmevekslere, Røggaskølere, Economisere, Hedeflader

Anvendelse og Kundefordele

 

Med over 50 års erfaring, og som en af de ledende og anerkendte producenter i Danmark, kan Boilerworks tilbyde varmevekslere til bl.a. industrielle processer og kraft/varme-producerende anlæg indenfor: 

 

Forvarmning

• Genvinding

• Opvarmning

• Køling

• Kondensering

Vekslerne dimensioneres efter kundens individuelle behov, og Boilerworks gennemfører de varmetekniske beregninger for at energi-optimere veksleren.

 

Materialevalget tilpasses de aktuelle medier.

 Download Brochure

 

 

  

 

 

 

 

Kondenserende vekslere:
Ved køling af afgasserne under dugpunktet kan der opnås fuld-kondenserende drift.
Anvendes typisk på fjernvarmeanlæg hvor røggasserne ikke indeholder rester af Cl- eller SO(x) som f.eks. Naturgas eller LPG eller lign.

 
Fødevandsforvarmere:
Med en fødevandsforvarmer før kedlen kan virkningsgraden øges betragtelig. Returvandet fra anlægget eller fødevandet til en dampkedel opvarmes af røggasserne fra kedlen.


Forvarmning og køling:
Varmevekslere anvendes udstrakt grad til at forvarme / afkøle procesluft.
Mediet kan være varmt vand, damp, eller kølevand.
 


Vekslerne indbygges ofte for at forvarme forbrændingsluft, til opvarmning af procesluft eller til brug i tørrekamre. 
 

 

Efter ønske kan designet og tilslutningernes udformning tilpasses anlægget hvorved monteringen forenkles og pladsbehovet minimeres.

 

 

 

 

 

            

Mini Economiser til f.eks. bagerier, og mindre håndværksvirksomheder hvor der produceres genanvendelig spildvarme. 

 

 

 

 


 

 


 

 

Næsten alle typer produktions-processer genererer overskuds-varme, der kan nyttiggøres med anlægstilpassede varmevekslere.

Typiske anvendelser kan være:

 

 Fjernvarmeanlæg
 Proces industrien
 Kemisk industri
 Fødevare industrien
•  Træ og møbel industrien
•  Olie raffinaderier
•  Biomasseanlæg

 

 

 

 
 
 
 
Typiske tekniske data:
 
Designtryk (baro): fra 2-> 26
Vandtemp. (
C):   fra 0->228
Røggastemp. (
C):fra 0->350

 

 

• Kundespecifik design i h.t.

   behov og pladsforhold.

 
• Modulopbygget, - kun de

   komponenter kunden har

   behov for.

 
• Materialevalg tilpasset

  driftsforholdene.
 

• Kort leveringstid.

 
• Reduceret energiforbrug og

  forbedret miljø.

 
• Let adgang til rensning og

   enkel vedligeholdelse.

  
• Over 50 års erfaring. 

 
 

 

Flere end 10.000 vekslere er installeret på verdensplan.