Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch 
 
 

Boilerworks´s Miljøcharter
baseret på ICC´s retningslinjer

 

Danstoker Gruppen og Boilerworks er af den opfattelse, at der må være et fælles mål for, ikke en konflikt mellem, økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse, både nu og i kommende generationer.
En af de største udfordringer, verden står over for i det næste årti, er at få markedskræfterne til at arbejde på en måde, der beskytter og forbedrer miljøet.
Danstoker Gruppen har derfor udarbejdet et miljøcharter, forankret i ICC's 16-punkts Miljøcharter: "Erhvervslivets erklæring for bæredygtig udvikling".

 
 

 

1. Prioritering af miljøhensyn
At erkende vigtigheden af miljøbevist målsætning og ledelse
 
2. Integreret ledelse
At integrere miljøpolitik som en ledelsesfunktion
 
3. Løbende forbedring
Løbende - regionalt og globalt - at udvikle virksomhedens miljøpolitik og –resultat
 
4. Personaleuddannelse
At fremme medarbejdernes miljøansvarlighed
 
5. Forudgående vurdering
At vurdere miljøpåvirkninger før nye aktiviteter implementeres
 
6. Produkter og tjenesteydelser
At udvikle og levere produkter og ydelser med størst mulig bæredygtighed
 
7. Kunderådgivning
At vejlede kunderne om produkternes forsvarlige brug og bortskaffelse
 
8. Anlæg og drift
At drive virksomheden under hensyntagen til ressourcer og bæredygtighed
 
9. Forskning
At bidrage til industriens udvikling af metoder, der minimerer skadelig miljøpåvirkning
 
10. Forebyggende strategi
At tilpasse virksomhedens gøremål så skadelig miljøpåvirkning forebygges
 
11. Entreprenører og underleverandører
At fremme de her beskrevne principper hos virksomhedens samarbejdspartnere
 
12. Risikoberedskab
At udvikle og opretholde beredskabsplaner til at imødegå virkninger af miljøuheld
 
13. Teknologiudveksling
At bidrage til udveksling af miljømæssigt forsvarlige teknologier og ledelsesmæssige metoder i den industrielle og offentlige sektor
 
14. Bidrag til den fælles indsats
At bidrage til udviklingen af de internationale programmer og fremme miljøbevidsthed og –beskyttelse
 
15. Åbenhed
At fremme åbenhed over for dialog - internt og eksternt - om miljøforhold
 
16. Opfyldelse
At følge virksomhedens miljøresultater og underrette relevante parter herom