Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch 
 
 

Boilerworks Profil

 

 

Boilerworks har specialiseret sig i fremstilling og levering af højtrykskedler og komponenter til kraftværker, til affalds- og biomassefyrede anlæg og til industri- og petrokemiske anlæg. 
 
Desuden fremstiller vi et bredt sortiment af varmevekslere og røggaskølere.

>> Link

 

 

Service og vedligeholdelse af kedelanlæg er et af Boilerworks specialer.

 

Det omfatter alt fra simple reparationer til omfattende vedligeholdelsesplanlægning, modernisering af anlægget, installering af nye komponenter og kontrol-systemer.

>> Link

 

Bæredygtighed

 

  

Boilerworks er af den opfat-telse, at der må være et fælles mål for, ikke en konflikt mellem, økonomisk udvikling og miljø-beskyttelse, både nu og i kommende generationer.

En af de største udfordringer, verden står over for i det næste årti, er at få markeds-kræfterne til at arbejde på en måde, der beskytter og for-bedrer miljøet.

Danstoker Gruppen har derfor udarbejdet et miljøcharter, forankret i ICC's 16-punkts Miljøcharter: "Erhvervslivets erklæring for bæredygtig udvikling".

 >> Link

Danstoker Gruppen:

 

 

Danstoker er førende på verdens-markedet med bl.a. know-how omkring Biomasse kedler.

Samtidig har Danstoker gennem 3/4 århundrede opbygget en dybtgående viden om kanal-røgrørs kedler, vandrørs kedler til oile og gas, og afgaskedler generelt.

>> Link

  

Koncernen

 

 

Danstoker Gruppen indgår i Thermax koncernen. 

 

Thermax Limited tilbyder en række tekniske løsninger til energi og miljø sektorerne.
Med hovedsæde i Indien Thermax er repræsenteret i 75 lande med kontorer og fabrikker over hele kloden. 
 

Kvalificerede innovative og miljøvenlige løsninger

 

Opvarmning – med mange

   brændselstyper, incl.

   biomasse og affald.

Absorptions køling – baseret

   på overskudsvarme eller

   damp
CHP og co-gen anlæg 
Afgas- og WHRB kedel- 

   systemer

• Kemikaliehåndtering
• Spildevands management

   systemer
• Luftforurenings kontrol-

   systemer

>> Link